Postup při koupi

JAK SE STANETE VLASTNÍKEM NEMOVITOSTI V REZIDENCI ANNA

U nás ve společnosti RybkaBuilding a.s. a Rezidence ANNA s.r.o. věříme na seriózní přístup ke svým klientům, a proto se jim vždy snažíme poskytnout maximum otevřených a přehledných informací. V následujícím přístupném textu zjistíte, jak probíhá nákup Vaší nové nemovitosti v Rezidenci Anna.

Po celou dobu procesu budete mít možnost důkladně si prostudovat veškerou dokumentaci a klademe důraz na zodpovězení všech Vašich otázek. Jednáme s Vámi jako s partnerem a jsme připraveni se Vám věnovat, ať už se zajímáte o smluvní nebo platební dohody, nebo o cokoliv dalšího.

Náš přístup je nejlépe vidět na postupu koupě Vaší nemovitosti, kde narozdíl od jiných developerů nevyužíváme Vaše peníze k financování stavby. Veškerá Vaše finanční plnění jsou připisována na uschovatelský účet. Tímto způsobem jsou Vaše finanční prostředky bezpečně chráněny pro případ, že by z jakéhokoliv důvodu nebylo možné projekt řádně dokončit. Vedení tohoto účtu je pro Vás navíc zajištěno zdarma.

Celý postup se skládá ze tří částí:

REZERVACE

V první fázi dojde k uzavření rezervační smlouvy, kde si náš klient rezervuje možnost uzavření budoucí kupní smlouvy na konkrétní byt nebo parkovací stání. Po uzavření rezervační smlouvy je třeba do 3 dnů uhradit rezervační poplatek, který je připsán na výše zmíněný uschovatelský účet. Tento poplatek bude navíc později využit na první splátku zálohy na Vaši novou nemovitost.

V této smlouvě si spolu určíme lhůtu, do které bude třeba podepsat následující smlouvu o smlouvě budoucí. I po podpisu rezervační smlouvy budete mít stále spoustu času na doplnění dalších Vašich požadavků na standard a vybavení Vašeho bydlení.

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

Jakmile budete mít vybráno, nastává druhá fáze, kde budete vyzváni k podpisu budoucí kupní smlouvy. Zde Vám bude zřízen zmíněný depozitní účet. Podpisem smlouvy o smlouvě budoucí spolu uzavíráme závazek na uzavření samotné kupní smlouvy.

Upřesníme si Vaše představy a v dokumentu o smlouvě budoucí podrobně specifikujeme detaily Vaši budoucí nemovitosti a budou zde uvedeny veškeré platební termíny a podmínky. A to včetně částky a data, do kdy je třeba na depozitní účet připsat platbu ve výši 20% z ceny bytu, na kterou se započte již uhrazený rezervační poplatek.

V této fázi Vám budeme ještě více než jindy nápomocni, aby Vaše budoucí chvíle v Rezidenci Anna naplnily jak veškeré Vaše představy a potřeby, tak naplno využily Vaše možnosti.

KUPNÍ SMLOUVA

Finální fází je samotná kupní smlouva, kdy je klient zapsán jako vlastník bytu do katastru nemovitostí, byt zkolaudujeme a Vaše zbrusu nová nemovitost Vám bude předána.

Po kolaudaci a předání bytu dojde Vámi k uhrazení poslední platby ve výši 80% z ceny bytu. Poté se provede vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Kupní smlouvu Vám samozřejmě doručíme s předstihem a možností, vše si řádně prostudovat a navíc Vám s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí pomůžeme.

JAK BYT FINANCOVAT?

Jako zkušený obchodní partner si dobře uvědomujeme jak důležitou kapitolou v nákupu nové nemovitosti je otázka financování. V tomto ohledu proto poskytujeme veškeré poradenství, kde jsme schopni Vám poradit s hypotékou, oceněním nebo vyřízením úvěru.

Nebudeme Vás tlačit do smlouvy s jednou konkrétní finanční společností. Rezidence Anna má již založenou kartu projektu u několika námi vybraných a ověřených bankovních institucí, se kterými naši obchodníci vyjednali ve Váš prospěch zvýhodněné podmínky. S jejich výběrem Vám dokážeme pomoci tak, aby plně reflektovaly přímo Vaše požadavky a zázemí, což je podle nás předpoklad nejen Vaší současné, ale především budoucí spokojenosti.

U NÁS TO PODPISEM SMLOUVY NEKONČÍ

V průběhu celé naší spolupráce Vás budeme podrobně informovat o všech důležitých okamžicích týkajících se projektu Rezidence Anna. Všechny termíny a částky Vám přehledně vysvětlíme a vždy děláme maximum pro to, abyste se mohli rozhodovat v klidu, s předstihem a měli veškeré informace o všech Vašich závazcích a možnostech.

Věříme, že nejen bydlení, ale i celý proces nákupu je stavěn na míru právě Vám.